Trans Management Consulting

Szkolenia NLP, Praktyk NLP, hipnoza, coaching | Wyciśniemy wszystkie soki z Twojego potencjału

Co to jest NLP?

NLP, czyli Neurolingwistyczne Programowanie, jest dziedziną zajmującą się poznawaniem struktury subiektywnego doświadczenia, modelem skutecznej komunikacji, praktycznym podejściem do zmiany osobistej oraz technologią osiągania sukcesu.

Rozwój NLP zapoczątkowali w latach siedemdziesiątych Richard Bandler, informatyk i psycholog, oraz John Grinder, profesor lingwistyki. Zadali sobie pytanie, w jaki sposób ludzie osiągają ponadprzeciętne kompetencje? W tym celu przeprowadzili analizę sposobu postępowania wybitnych osób pracujących w różnych zawodach: psychoterapeutów, biznesmenów, kaznodziei i polityków.

W wyniku tych badań i zastosowania unikalnej procedury modelowania uzyskali zaskakujące rezultaty. Okazało się bowiem, że pomimo różnych zawodów, osobowości i doświadczeń życiowych istnieje coś co ich wszystkich łączy i wpływa na osiągane przez nich wyjątkowe rezultaty, a mianowicie system pewnych wzorców zachowania i powtarzalnych struktur językowych, co decydowało o ich wyjątkowej komunikacyjnej skuteczności.

Bandler i Grinder osobiście sprawdzili efektywność tych wzorców i gdy uzyskali podobne rezultaty, opracowali techniki pozwalające nauczyć inne osoby tych umiejętności. Modele te znalazły szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach ludzkiej działalności takich jak: nauczanie, zarządzanie, przywództwo, sprzedaż, czy psychoterapia. NLP umożliwia ludziom i organizacjom dokonywanie zmian i osiąganie tego, czego pragną.

A to oznacza, że najważniejszym aspektem NLP jest jego praktyczność. W NLP nie chodzi o to, żebyś wierzył w to czego się uczysz, ale przede wszystkim abyś wszystko testował i sprawdzał, ponieważ ważne jest to co działa, co pozwala Ci osiągnąć zamierzone cele.