Trans Management Consulting

Szkolenia NLP, Praktyk NLP, hipnoza, coaching | Wyciśniemy wszystkie soki z Twojego potencjału

Certyfikacyjny Kurs Praktyk NLP

Najbliższy kurs będzie się odbywał w Krakowie od maja do lipca 2011 r.

Kurs obejmuje materiał zgodny z międzynarodowymi standardami i pozwala uzyskać międzynarodowy certyfikat Praktyka NLP – The Practitioner of Neuro-Linguistic Programming – nadający uprawnienia do oficjalnego stosowania NLP w pracy zawodowej. Certyfikat honorowany jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie NLP z siedzibą w USA.

Dla kogo

Kurs adresowany jest przede wszystkim do osób, które w swojej pracy zajmują się wywieraniem wpływu, kierowaniem i zarządzaniem zespołami ludzkimi, motywowaniem innych, pomaganiem, edukacją itp., i chcą poznać wszystkie najbardziej skuteczne modele, techniki oraz praktyczne zastosowanie Neurolingwistyc­znego Programowania.

Co osiągniesz

NLP tworzy zasoby i dostarcza fascynujących narzędzi, które zmaksymalizują Twoją osobistą i zawodową skuteczność! Czym jest NLP?

Mogłeś dotąd lekceważyć i nie doceniać siły technik psychologicznych, jednak istnieje powód, dla którego od prawie 20 lat NLP króluje w szkoleniach małych, średnich i wielkich przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych i Zachodniej Europie. Podobnie i u nas certyfikat Praktyka i Mistrza Praktyka NLP jest pożądaną częścią cv. Dlaczego? Ponieważ zmienia sposób myślenia o własnych możliwościach u każdej ze szkolących się osób. Pozwala szybko przekraczać osobiste ograniczenia, stare nieprzydatne przekonania i ograniczające rozwój osobisty i zawodowy nawyki. Daje nam wolność od wewnętrznych blokad i zawężonej wizji osiągnięć oraz wolność do kreowania swojego życia w zgodzie z naszą misją życiową.

Nauczysz się

  • szybko nawiązywać kontakt z klientem
  • rozumieć wewnętrzny świat i styl myślenia innych ludzi
  • mieć pełną świadomość wywierania wpływu na ludzi
  • używać języka, który budzi zaufanie i pozytywne reakcje w innych i w Tobie
  • budować optymalne stany emocjonalne innych ludzi i swoje własne
  • stosować takie strategie które zwiększają kreatywność
  • pokonywać brak zdecydowania, ograniczające przekonania, bloki rozwojowe i fobie
  • umieć pomagać innym w radzeniu sobie z niepożądanymi zachowaniami i nawykami
  • neutralizować działania negatywnych doświadczeń z przeszłości
  • podejmować dobre decyzje i skutecznie motywować siebie i innych, aby przyspieszyć rozwój osobisty i zawodowy

Powszechnie uważa się, że NLP tworzy zasoby – kapitał wewnętrzny i dostarcza fascynujących narzędzi, metod i modeli skutecznego działania.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące szkolenia.